Adequació del pati, Escola Surís

El pati de l’Escola Surís, obert durant alguns períodes de l’any, ha de respondre als requeriments propis d’una escola, però també a l’ús públic que es fa de l’espai com a parc de la ciutat. Es troba dins d’uns dels eixos verds plantejats per l’ajuntament en el projecte Cornellà Natura, que pretén renaturalitzar la ciutat i crear itineraris més verds i saludables per a la ciutadania, tot afavorint els vincles socials.

El projecte sorgeix de la participació de tota la comunitat educativa, -mestres, alumnes i famílies-, en la Comissió de Convivència de l’escola, i pretén que el pati de l’Escola Surís formi part de tot el sistema natural, social i de convivència de la ciutat.

La transformació dels espais exterior de l’escola no només són físics; va lligada a una voluntat i una adequació dels mètodes pedagògics que portin a recolzar-se en l’espai exterior com a un espai d’experiències i aprenentatge. Aquesta transformació es posarà en pràctica treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa.

El treball per part d’El globus vermell contempla l’acompanyament en el disseny global de l’adequació del pati, la supervisió de les diferents fases del projecte, i l’assessorament legal al respecte.

  • Lloc Escola Surís, Cornellà de Llobregat
  • Durada 5 anys (2019-2023)
  • Dirigit a comunitat educativa
  • Conductors arquitectes d’El globus vermell