Aproximacions #4: Ocupar

aprox4_ocupar

Avui, dimecres 3 de juny, a les 19.30h s’inaugura l’exposició “Pis Pilot” al CCCB dintre de la qual es presenta OCUPAR, el quart número de la publicació Aproximacions (fanzine que recull reflexions i idees d’intervenció a la ciutat).
Pis Pilot” és una exposició centrada en la reflexió al voltant de l’habitatge. L’objectiu principal és el desenvolupament de propostes que donin resposta als reptes de l’habitatge i la seva relació amb l’espai públic a escala global mitjançant la selecció de dos contextos concrets, les dues ciutats protagonistes: Barcelona i Medellín.
I és a partir d’aquesta premissa que els 13 equips participants al número 4 la revista hem desenvolupat les nostres propostes.
Els equips participants en aquest quart número són Albert Carcereny CMAC ArquitectesAnna & Eugeni Bach, Bosch.Capdeferro, El globus vermell, Encajes Urbanos, H ArquitectesCórdova-Canillas, Maio, Nug, Taller 9S arquitectes, udeu arquitectura, Undo i Vora i el dissenys gràfic ha anat a càrrec de Córdova-Canillas.
+ info:
· #4 Ocupar: PDF / ISSUU
· #3 Trans: PDF / ISSUU
· #2 Des-pavimentar: PDFISSUU / fotos
· #1 Cons: PDFISSUU / fotos