Barcelona Architecture Walks

baw-walks (2)

Plànol: Ildefons Cerdà, 1859 / Esquema: Miguel Usandizaga, 2015

El globus vermell col·labora amb BAW (Barcelona Architecture Walks) per donar a conèixer la ciutat de Barcelona a un públic forani.

Són expedicions urbanes que conviden a descobrir l’arquitectura de Barcelona a través de les obres dels seus mestres, exemples generadors de ciutat que són la més clara expressió cultural d’una societat tan complexa com la catalana.

Cada ruta és una exploració urbana dirigida per arquitectes amb caminar crític i posició contemporània. L’objectiu principal és mostrar al gran públic la ciutat de Barcelona, de manera que no són necessaris coneixements previs d’arquitectura però sí una curiositat irrefrenable per descobrir les idees, conceptes i històries que alimenten l’arquitectura de la ciutat.