Mapa: crida de bones pràctiques en renaturalització de patis escolars

 

Patis x Clima és un programa divulgatiu, impulsat per El globus vermell amb el recolzament de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que promou la renaturalització dels patis dels centres educatius.

L’objectiu d’aquestes actuacions transformadores és el de generar nous espais d’aprenentatge per als mateixos centres a través de processos participatius que impliquin tota la comunitat educativa i que, al mateix temps, contribueixin a millorar la qualitat ambiental dels propis centres i dels entorns urbans que els envolten.

Per tal de difondre la importància de la renaturalització dels patis escolars i de les ciutats en general volem que ens expliqueu els projectes de renaturalització dels vostres centres i, així, animar altres comunitats educatives a impulsar el seu propi procés.

Amb aquesta voluntat estem generant un mapa del territori que recull exemples de bones pràctiques. Per això, fem una crida a equips educadors, mestres, professorat i comunitats educatives perquè ens envieu els vostres projectes!

Només heu d’emplenar aquest breu formulari i enviar-nos un mínim de 6 imatges i algun plànol, si en teniu.

 

Patios x Clima es un programa divulgativo, impulsado por El globus vermell con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que promueve la renaturalización de los patios de los centros educativos.

El objetivo de estas actuaciones transformadoras es el de generar nuevos espacios de aprendizaje para los mismos centros a través de procesos participativos que impliquen a toda la comunidad educativa y que, al mismo tiempo, contribuyan a mejorar la calidad ambiental de los propios centros y de los entornos urbanos que los rodean.

Con el fin de difundir la importancia de la renaturalización de los patios escolares y de las ciudades en general queremos que nos expliquéis los proyectos de renaturalización de vuestros centros para, así, animar a otras comunidades educativas a impulsar su propio proceso.

Con esta voluntad estamos generando un mapa del territorio que recoge ejemplos de buenas prácticas. Por ello, hacemos un llamamiento a equipos educadores, maestros, profesores y comunidades educativas para que nos enviéis vuestros proyectos!

Sólo tenéis que rellenar este breve formulario y enviarnos un mínimo de 6 imágenes y algún plano, si tenéis.