“De la médiathèque à la ville durable”. Taller a l’Institut Francès

Per tal de crear una ciutat sostenible, els edificis que la configuren haurien de ser projectats per assolir la màxima eficiència energètica i haurien d’incorporar tots aquells sistemes i elements que ajudin a augmentar-la.
Però abans de pensar en cada un dels edificis, caldria pensar en com s’organitzen aquests edificis i en tots els serveis urbans (xarxes de subministrament i de transport) que permeten que una ciutat funcioni; és a dir, en el planejament urbanístic.
Tots aquests temes són els que tractarem, amb un llenguatge planer i a partir de conceptes bàsics i entenedors, al taller “De la médiathèque à la ville durable”.

“De la médiathèque à la ville durable”.
Mediateca de l’Institut Francès de Barcelona
Dissabte, 17 de novembre de 2012, d’11 a 13h
Taller per a nens i nenes de 5 a 12 anys
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia: mediateca.barcelona@institutfrancais.es