“En obert”. Dinamització i adequació dels espais exteriors del Centre Obert de Torre Baró

Aquest octubre engeguem “En Obert”, un projecte participatiu i de cocreació sobre els espais de l’entorn del Centre Obert de Torre Baró per tal de transformar-los, condicionar-los i dinamitzar-los, tot donant resposta a les necessitats i anhels d’infants i joves que utilitzen el centre.

El projecte pretén actuar de forma tàctica, intervenint sobre murs, paviments i escales i generant elements i/o jocs que es puguin treure a l’exterior per utilitzar-los i tornar-los a guardar. La voluntat d’aquesta actuació és dinamitzar l’espai i detectar els usos més importants que s’hi donen per, posteriorment, produir elements artístics i lúdics, alhora que realitzar les intervencions murals necessàries per a transformar l’espai exterior del Centre Obert en un lloc agradable i que convidi al seu ús per part de la comunitat.

El projecte està impulsat pel Pla de Barris de Zona Nord i el desenvoluparem conjuntament amb B-Murals i l’artista visual Julián Manzelli (Chu Doma).