Jornada de formació de professorat a Galícia sobre la transformació participada d’espais escolars

El proper dilluns 10 de desembre serem a Galícia, convidats pel CFR Vigo (Centro de Formación e Recursos de Vigo) per desenvolupar una jornada de formació dirigida a professorat sobre la transformació participada d’espais escolars.

Durant molt de temps el pati ha estat concebut únicament com un espai d’esbarjo. No obstant això, en els últims anys aquesta percepció ha anat canviant i l’espai exterior s’ha començat a veure, també, com un lloc ple d’oportunitats que cal imaginar, pensar i dissenyar. Per això, moltes escoles han impulsat espais de reflexió sobre la configuració dels seus espais i han implementat canvis en el disseny dels patis (per exemple, transformant-los en llocs més naturals) amb l’objectiu de reinventar la idea tradicional de pati escolar i posar en valor el seu potencial com a espai de joc, experiència i aprenentatge.
Aquests processos de transformació, desenvolupats en moltes ocasions de manera participada amb tota la comunitat escolar (nens i nenes, docents i famílies), són cada vegada més nombrosos i, no obstant, no existeix un protocol clar d’actuació ni en termes legal-administratius ni en qüestions pràctiques (processos a seguir, criteris de disseny, relació amb el medi ambient, etc.).
La necessitat de transformació efectiva dels espais porta els centres educatius a iniciar processos incerts impulsats principalment per l’energia i la il·lusió de fer-ho i realitzats amb la suma d’habilitats i creativitat de tota la comunitat escolar.
Per tant, l’objectiu principal d’aquesta jornada formativa serà donar a conèixer els processos de transformació de diverses escoles, posar a l’abast mètodes de disseny com la permacultura o altres solucions compromeses mediambientalment i fer èmfasi en les bases pedagògiques d’aquests canvis.