Jornada “L’arquitectura com a eina de transformació social”

Pot ser l’arquitectura una eina de transformació social? Quin és el paper de l’arquitectura en l’actual context d’emergència social i de lluites col·lectives? I en els rols de gènere?
Després de la crisi financera i immobiliària, assistim, per un costat, a un empobriment i una galopant precarització de tots els aspectes de la vida i, per altra banda, a una societat civil cada cop més organitzada i combativa.
A Catalunya, el 2016 hi havia un 22,5% de població en risc de pobresa o d’exclusió social amb necessitat d’habitatge (segons dades de l’Idescat) i és públic i notori que una àmplia part de la resta de la població viu dificultats per mantenir un habitatge estable, provocat, entre d’altres factors, per l’increment del preu de lloguer a tota l’àrea metropolitana de Barcelona. També augmenta l’infrahabitatge, un problema que arrosseguem des de fa segles i que es viu de manera invisible a les nostres ciutats més a prop del que imaginem.
Tots aquests fenòmens han posat la forma de concebre l’arquitectura al centre del debat i han donat pas a un nou discurs arquitectònic: conscient i compromès amb la participació i l’empoderament de les persones, la defensa d’allò públic i fomentat en la racionalitat econòmica i l’ecològica. Vivim temps dramàtics però alhora il·lusionants perquè ara ens fem preguntes que mai abans havien estat formulades.

El proper dijous 13 de desembre Sostre Cívic organitza aquesta jornada de reflexió al voltant del paper de l’arquitectura en les lluites i la transformació social, en una jornada de reflexions compartides per a donar resposta a tots aquests nous reptes  i discursos.
hi participarem, conjuntament amb l’Arnau Andrés, de , i la Maria Morillo, del projecte .

Dijous 13 de desembre, de 18.00 a 20.00 h.
Aula Ronda (al Col·lectiu Ronda). C. Sant Pere més alt, 59. Barcelona
Metro Universitat (L1 i L3)
Per assistir-hi cal abans del dimarts 11 de desembre. Les places són limitades!
+info: dossier explicatiu / cartell