Debat: “L’Espai Urbà i els Equipaments Urbans, catalitzadors socials”

espai-urba+equipaments

Lloc: Nau Bostik (c. Ferran Turné, 11). La Sagrera. Barcelona
Dia i hora: dijous, 17 de novembre de 2016, 19.00
Organitza: FAVB

La ciutat, a més de la infraestructura on es sostenen les relacions entre les persones, és el resultat de l’acció social. Una ciutat com Barcelona necessita mantenir sempre viva la reflexió pública sobre les trajectòries que pren la intervenció urbanística i, a la vegada, incorporar cada cop més actors en el debat i la co-producció de diagnòstics, plans, prioritats urbanes i intervencions a l’espai urbà.

Els equipaments necessiten una reflexió seriosa del seu paper com a catalitzador social i subministradors de serveis de benestar en una ciutat que avui en dia viu un procés de precarització i de profunda mercantilització de l’espai urbà. Repensar la seva distribució, el seu sentit col·lectiu, disseny o gestió resulta imprescindible per avançar en una ciutat cada vegada més arrelada a no només les necessitats canviants del veïnat barceloní.

Amb aquest objectiu, el de tornar a pensar els models urbans de Barcelona, especialment pel que fa als espais col·lectius i els serveis que representen els equipaments públics de la ciutat, obrim el debat a entitats i persones interessades. Busquem una mena de pluja d’idees que ens ajudi a tothom a enfocar amb més nitidesa els reptes que presenta el futur de la ciutat.

Participants a l’acte:
Sergi Lopez-Grado, delegat dels Grups de Treball dels Districtes
Camilo Ramos, vocal de la FAVB
Joan Vitòria, membre d’El globus vermell
Janet Sanz, cinquena tinenta d’alcaldia, directora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i Regidora del Districte de Nou Barris
Lluís Comerón, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya