Procés participatiu pel PAM 2020-2023. Sessions adaptades per a persones amb diversitat funcional

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document que planifica l’activitat municipal per als propers anys i fixa les actuacions i projectes més significatius que es duran a terme durant el mandat. S’ha definit un programa que pretén enfortir la visió feminista en tota l’acció municipal i garantir la vinculació amb les fites de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El PAM s’ha dividit en sis eixos estratègics que marquen les prioritats del mandat i fixen els objectius i les actuacions clau en cadascun d’aquests àmbits:

  1. Drets socials
  2. Emergència climàtica
  3. Progrés econòmic
  4. Dret a la ciutat
  5. Aprenentatges, creativitat i vincles
  6. Governança

Paral·lelament també s’elaboraran els programes d’actuació dels districtes (PAD), les actuacions dels quals també estan alineades amb els àmbits del PAM.

Les sessions de debat van començar el 3 de febrer i s’allargaran fins el març.

El globus vermell col·laborarà, amb la cooperativa Tàndem Social, Voltes Cooperativa d’Arquitectura i l’associació Matriu, en la dinamització dels debats adaptats dirigits a persones amb diversitat funcional.

Per més informació sobre el procés participatiu del PAM i el calendari de sessions de debat entreu a la plataforma decidim.barcelona.