Procés participatiu pel Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Barcelona és el document que estableix les prioritats en matèria de mobilitat a la capital catalana. Actualment, està a punt de concloure’s el PMU 2013-2018 i l’Ajuntament de Barcelona ja ha iniciat la redacció del nou PMU 2019-2024.
Seguint la línia de l’anterior, el nou pla se centrarà en potenciar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta. Els principals eixos seran els següents:

Mobilitat Segura: Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat.

Mobilitat Saludable: Fomentar la mobilitat activa; reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport; reduir la contaminació acústica derivada del transport.

Mobilitat Sostenible: Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles; moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic; augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Mobilitat Equitativa: Fomentar usos alternatius de la via pública; garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat; garantir una mobilitat equitativa per edat, condició física, gènere, renda econòmica i barri; millorar les condicions de la mobilitat laboral i de la vida quotidiana.

Mobilitat intel·ligent: Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport; incrementar l’ús dels vehicles d’ús compartit (sharing); incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat; millorar el servei de mobilitat introduint tecnologies mobility as a service.

La definició del nou PMU es va iniciar amb algunes trobades amb les entitats del Pacte per a la Mobilitat on es van definir els eixos i objectius.
A partir de maig de 2018 s’ha posat en marxa un procés participatiu que obre un espai deliberatiu amb la ciutadania per tal d’enriquir i validar els eixos, objectius i actuacions que proposa el nou PMU. Les sessions de debat inicials s’han realitzat amb col·lectius específics (diversitat funcional, infants, gent gran, etc) i per tractar temàtiques concretes (salut, contaminació, soroll, gènere, etc.).
Els propers setembre i octubre de 2018 es realitzaran 4 sessions obertes a tota la ciutadania, les quals conclouran el procés participatiu per a la redacció del nou PMU. Aquestes sessions seran:

La mobilitat en la vida quotidiana i professional
La mobilitat en la nostra vida quotidiana és un factor fonamental. En els nostres desplaçaments diaris, ja siguin per feina, estudi, oci, acompanyament i cura d’altres persones, cal garantir que la mobilitat de la ciutat respon de forma eficient a diferents aspectes: accessibilitat, comoditat, benestar, etc. I que tots els modes de transport conviuen en harmonia.
Quan? Dijous 20 setembre, 18h
On? Centre Cívic Pati Llimona. C. Regomir, 3

La mobilitat segura per a tots i totes
La seguretat viària i la percepció de seguretat són factors essencials per garantir una mobilitat segura per a tots i totes. Una ciutat que permet que tant infants com persones grans puguin circular de forma autònoma, confortable i segura a peu, en bici i transport públic es converteix en una ciutat agradable i respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient.
Quan? Dimecres 26 setembre, 18h
On? Espai Calàbria 66. C. Calàbria, 66

L’espai públic i la mobilitat
Incentivar modes de desplaçament sostenibles com l’anar a peu o en bicicleta a les ciutats s’aconsegueix, en part, dissenyant espais públics agradables, naturals i segurs. Les superilles, els carrers pacificats, els carrers amables (amb ombra, verd, mobiliari urbà, etc) fan que els desplaçaments de la ciutadania siguin més confortables i sostenibles.
Quan? Dimecres 3 octubre, 18h
On? Espai Jove La Fontana. C. Gran de Gràcia, 190-192

La tecnologia al servei de la mobilitat
La tecnologia és una eina que aporta eficiència, sostenibilitat i accessibilitat a la mobilitat diària a les ciutats. Les ciutats intel·ligents o smart city són ciutats dotades de mecanismes basats en les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació, enfocats a millorar tant la gestió dels diferents serveis com la qualitat de vida dels seus habitants.
Quan? Dimecres 10 octubre, 18h
On? Centre Cívic La Farinera del Clot. Gran Via de les Corts Catalanes, 837

També s’ha obert un espai participatiu online a la plataforma decidim.barcelona
Us animem a tots i totes a participar-hi! Per la mobilitat que volem, digueu-hi la vostra!