“(Re)Pensar la ciutat” a Granollers

ciutat-blog

Aquest curs-taller pretén centrar la mirada en l’arquitectura i la ciutat, és a dir, en l’entorn construït on desenvolupem cada una de les activitats del nostre dia a dia, per tal de comprendre’l millor i, alhora, desenvolupar un esperit crític i exigent envers tot allò que ens envolta.
Per fer-ho, ens centrarem en tres àmbits propers i ben coneguts pels alumnes (el seu propi habitatge, l’escola i el barri -o la ciutat-) i plantejarem aproximacions a cada un d’aquests espais des de diverses disciplines artístiques.
Així, a la manera dels “Exercicis d’estil” de Raymond Queneau, els alumnes hauran d’analitzar i descriure els tres espais utilitzant cada vegada tècniques diferents per acabar descobrint que cada una de les descripcions serà forçosament parcial i que la suma de totes elles ens donarà una idea molt més completa de la realitat.

– Edats: de 12 a 16 anys
– Lloc: Biblioteca Can Pedrals. C. Espí i Grau, 2. Granollers
– Dies i hores: dijous de 16.30 a 18.00
– Dates: 19 i 26 d’octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 7, 14 i 21 de desembre, 11, 18 i 25 de gener
– Nombre de places: 15 persones màxim
– Preu: 16,57 €
– Inscripcions ja obertes. Cliqueu aquí