Resultats de la I Taula Intersectorial Estatal

Per setè any consecutiu es celebren les Jornades de Renaturalització d’Espais i Entorns Educatius. Al llarg d’aquests anys les jornades han estat un espai de trobada i reflexió per a professionals de molts àmbits que de manera transversal treballen per a millorar la ciutat a nivell físic, mediambiental, social o educatiu.

Enguany, les jornades han obert un nou espai de reflexió: la I Taula Intersectorial a nivell Estatal, per a permetre l’intercanvi entre administracions locals o autonòmiques que estan enfrontant el repte de la Renaturalització de l’Escola.

L’esdeveniment va aplegar a més de 30 administracions (unes 80 persones) per parlar d’aquests reptes i, entre totes, co-crear possibles línies de treball que permetin avançar en la implementació d’aquest tipus de projecte a nivell ciutat.

Les administracions destaquen la necessitat d’assessorament a nivell tècnic, la necessitat de perfils tècnics especialitzats pel disseny i el manteniment del projectes, alhora constaten la dificultat de les administracions petites d’accedir a fons; La dificultat de la comunicació entre escola i administració, interdepartamental i entre municipis, compartint dades i referències; o la necessitat d’estratègia global per evitar intervencions “pedaç” i concebre el pati com part de la infraestructura verda urbana.

Pel que fa a les propostes s’intueixen solucions i intercanvien experiències. La renaturalització és una oportunitat per a totes: ciutat educadora – escoles educadores – barris educadors. A mode de conclusió destaquen.

  • Necessitat de continuar treballant els reptes i les experiències que s’estan donant a nivell estatal.
  • Necessitat d’establir un marc comú, definint estàndards, criteris i estratègies
  • Necessitat de crear un observatori a nivell estatal de patis renaturalitzats i la correspondència amb els seus projectes pedagògics.
  • Necessitat de treballar una participació inclusiva oberta a tota la comunitat educativa, així com col·lectius, entitats i la ciutadania en general per tal que el projecte de renaturalització del pati escolar sigui un procés pedagògic de sensibilització i transformació ecosocial de referència.

Es llença la proposta de crear un espai de treball comú, observatori  o lloc de trobada per a compartir a nivell estatal, els reptes entre les diferents comunitat autònomes és similar i es poden compartir experiències o mètodes a molts nivells.

La Taula ha esta una primera trobada entre administracions a nivell estatal, que ha permès constatar la necessitat d’intercanvi d’informació. Caldria poder aprofundir en les temàtiques iniciades per a poder endreçar i donar respostes globals als projectes de renaturalització dels espais i entorns educatius a nivell global.

+ acta I Taula Intersectorial Estatal. 19 oct 2023

fotos