Roquetes cap a la convivència

Des del passat mes de juny estem treballant, conjuntament amb Ekona, en un procés d’actuacions per a la bona convivència al barri de Roquetes (Barcelona), en general, i a la Plaça de les Roquetes, en particular. Aquest procés respon a un encàrrec de Pla de Barris, a partir d’una reflexió i petició en el marc de la Taula de Convivència i Prevenció del Pla Comunitari, en la qual es constatava la necessitat d’abordar a fons la convivència i l’ús de l’espai públic, sobretot a la Plaça de les Roquetes i l’entorn immediat (c. Mina de la Ciutat), abans de plantejar una futura reforma urbanística de la plaça.
Amb aquesta proposta cerquem fomentar espais de coneixement mutu entre les diferents comunitats i col·lectius que coexisteixen en aquest espai públic i potenciar els vincles entre ells. Es tracta, per tant, de crear un marc per treballar la convivència entre els diferents col·lectius, formals i no formals, perquè el resultat del procés permeti passar de la coexistència d’usos, en ocasions excloents o conflictius, a la consolidació d’un espai públic interrelacional.
El punt de partida del procés ha estat la realització d’un seguit d’entrevistes/trobades amb diferents persones, entitats i col·lectius vinculats a la realitat del barri, en paral·lel a l’execució de sessions d’observació no participant de la Plaça de les Roquetes i la participació en activitats del territori. Més recentment, hem començat a sortir a l’espai públic per recollir, mitjançant mapatges i preguntes públiques, l’opinió més espontània de la gent que en fa ús. Així, entre d’altres, el passat divendres 28 de setembre vam estar a la Titellada, el proper dissabte 20 d’octubre serem al Dia de la Pinya i el dissabte 10 de novembre coorganitzem la Festa de la Tardor.
Els propers mesos, per tant, ens trobareu sovint pel carrer preguntant-vos “quin és el lloc que més t’estimes del barri?”, “quins són els espais que més freqüents, i com t’hi trobes?” i “com seria la teva plaça ideal?”. Us buscarem per compartir converses, diversions, preocupacions… i així, entre totes, poder anar definint una nova manera de conviure i repensant els espais públics del barri de Roquetes.