Intervenció artística participada per a la futura plaça dels Drets dels Infants de Trinitat Vella

Segons l’article 31 de la Declaració dels Drets dels Infants,

L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques.

Aquest és el punt de partida per abordar el disseny participat d’una intervenció artística en un espai públic de Trinitat Vella amb dues escoles del barri. Concretament, la classe de 3r de primària de l’Escola Ramon i Cajal i la classe de 5è de primària de l’Escola Ramon Berenguer III.

El projecte s’emmarca dins del Pla de barris de Trinitat Vella, del qual, una de les actuacions previstes és la remodelació de la plaça Foradada per tal de dignificar l’espai, tot millorant l’accessibilitat. L’actuació també preveu canviar el nom de la plaça pel de Plaça dels Drets dels Infants. L’actuació deixarà vista una mitgera, la qual també és part d’aquest procés de remodelació, i, allà, s’ha proposat crear-hi una intervenció artística amb la col·laboració dels infants del barri. Els temes principals per a aquesta són: els Drets dels infants i la Memòria històrica del barri.

L’obra final proposada consisteix en una representació sobre planxes d’acer corten dels traçats més significatius del barri (antics camins, horta, el rec comtal, etc.) fusionada amb els dibuixos dels infants, els quals seran representacions de jocs de carrer d’abans i d’ara. Per portar a terme la producció s’utilitzarà la tècnica de tall a doll d’aigua, la qual permet retallar l’acer mantenint les característiques físiques del material.

Per elaborar aquest disseny s’ha realitzat un procés participatiu amb els infants de les dues escoles estructurat en 4 sessions:

1. Itinerari de reconeixement

Aquesta sessió és l’inici del procés participatiu. Se’n fan dues, una per a cada escola.
Es fa una presentació inicial a l’aula de tot el procés.
Després es fa un itinerari de descoberta del barri amb un quadern d’explorador que conté plànols, fotografies i dades històriques. El quadern permet recórrer i identificar elements de l’entorn tot establint punts d’aturada on es llencen preguntes i enigmes als participants per fer-los reflexionar sobre l’entorn i entendre la seva raó de ser.
Al mateix temps, el quadern és el suport on recollir l’experiència dels alumnes, reflexions i respostes a les preguntes.

fotos

 

2. Presentació + debat sobre el passat i present del barri
(col·laboració d’Amador Expósito de l’Associació per a la recerca i la divulgació de la memòria de Trinitat Vella)

Presentació per part de l’Amador sobre el passat del barri mitjançant un vídeo amb imatges antigues. Es fan dues sessions, una per a cada escola.
A la presentació es posa èmfasi en l’ús del carrer per part de veïnat, en concret, dels infants. Inclús, l’Amador porta una exposició de jocs de la seva infància.
Després de la presentació es fa un debat comparant els jocs de carrer d’abans i d’ara.
Durant el debat es fa una llista de jocs per tal de que cada infant en triï un i comenci a fer-ne un esbós.

fotos

 

3. Treball artístic mitjançant la tècnica del gravat

Aquesta és una sessió de treball creatiu i plàstic a l’aula dirigida a preparar els dibuixos per a la producció de l’art final. Es fan dues sessions, una per a cada escola.
Es fa una breu explicació de la tècnica del gravat. Després, cada infant simplifica el dibuix que ha fet a la sessió anterior en un dibuix senzill (a línia) i el reprodueix en material de gravat (goma Print block de Milan i gúbies).
L’obra final es farà en planxes d’acer corten on s’hi reproduiran els dibuixos dels infants mitjançant la tècnica de tall a doll d’aigua, per tant, la tècnica del gravat és molt adequada perquè permet estudiar el buit i el ple del dibuix.
Després s’utilitzen les plantilles per estampar vàries còpies sobre paper.

fotos

 

4. Construcció del mural (maqueta de l’art final)

Aquesta és l’última sessió de treball creatiu on es fa una proposta de composició de l’art final. Es tracta d’una única sessió on assisteixen els alumnes de les dues escoles.
Sobre un dibuix base que delimita la forma final de la intervenció, els alumnes col·loquen les estampacions dels dibuixos. Ho fan aplicant un criteri compositiu coherent i equilibrat.
El resultat és una representació simbòlica, per exposar a l’escola, de l’art final que es construirà per la futura plaça.

fotos

 

5. Execució definitiva de la peça artística

La peça s’ha produït durant l’any 2020. Els materials de fabricació principal són l’acer corten (per la peça que conté els dibuixos dels infants), l’acer inoxidable (per ocultar l’estructura) i l’acer galvanitzat per l’estructura de subjecció de la peça. Fabricació: Felip Arés S.L.

La peça artística està retroil·luminada en el seu perímetre per destacar els dibuixos dels infants també durant la nit.

fotos