Procés participatiu per a l’elaboració del Pla estratègic de la Nau Bòstik

La Nau Bòstik és, des del 2015, un espai cultural i social de gestió comunitària ubicat a l’antiga fàbrica Bostik, al barri de la Sagrera.
Els seus 6.000 m2, distribuïts en naus i espais molt diversos, acullen un ampli ventall d’entitats, col·lectius, projectes i iniciatives veïnals, artístiques i vinculades a l’economia social i solidària.

Amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de la Nau Bòstik, l’assemblea va proposar la realització d’un procés participatiu intern que involucrés tots els actors implicats, des de l’equip de gestió fins a les entitats i persones residents, per tal de pensar col·lectivament i definir un Pla estratègic de futur.

El procés es va desenvolupar entre el setembre de 2024 i el febrer de 2024. Al llarg del procés es van dur a terme 5 sessions presencials i dues enquestes (una al principi i una prop del final) que van permetre plantejar els temes que la gent considerava més importants a tractar, abordar-los i elaborar propostes de millora a curt, mitjà i llarg termini.
Alhora, es va desenvolupar un vídeo que va servir tant per recollir opinions de la gent de la Bòstik com per visualitzar el procés i la pròpia Bòstik de portes enfora.

El resultat és un Pla estratègic amb una diagnosi i propostes de millora de la Nau Bòstik, tant pel que fa a la gestió i organització interna com a la comunicació o als usos i configuració dels espais
A partir d’aquí l’assemblea i les comissions de treball hauran de donar resposta a aquestes propostes i vehicular-ne la seva implementació.

fotos

+ vídeo: “La Nau Bòstik té present i té futur…