Tot lo roig fa goig

“Tot lo roig fa goig. Aproximació a la Marina del Port i del Prat vermell” és el resultat d’un procés creatiu de 9 mesos que, dintre del programa “En Residència”, vam desenvolupar amb alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Montjuïc durant el curs 2022-2023.

Dur a terme un projecte que tingui per objectiu transformar (alguna cosa de) l’entorn quotidià per millorar (l’institut, el barri…) i/o beneficiar algú (la comunitat educativa, el veïnat…) d’alguna manera.

Aquest era el primer punt de partida que vam fixar quan encara no coneixíem ni el barri, ni l’institut, ni els alumnes que farien el procés amb nosaltres, ni, evidentment, els seus interessos. Per tant, no sabíem què acabaríem fent, però sí que sabíem com hi volíem arribar:

Decidir què farem, totes juntes, alumnes i creadors, serà la primera part d’un projecte que es desenvoluparà a partir de l’autogestió, la participació activa, la recerca, l’experimentació, la reflexió i, finalment, la creació col·lectiva.

A partir d’aquí vam començar un procés de coneixença entre nosaltres, d’anàlisi dels espais de l’institut i de descoberta del barri que ens va permetre veure tant els coneixements i els interessos de l’alumnat com les possibilitats que ens oferien els espais de l’institut i el barri on s’ubica.

El procés creatiu va culminar amb la publicació d’un plànol-guia desplegable (aquí la versió en PDF) i la presentació d’una exposició a la Fundació Joan Miró. El plànol-guia té per objectiu explicar l’evolució històrica del barri de la Marina fins avui en dia mitjançant il·lustracions, plànols i textos. I l’exposició recollia gran part de la feina desenvolupada al llarg de tot el curs, des de les sessions inicials, més experimentals, fins a la producció dels últims mesos, ja dirigida a la publicació final.
A més, de tot el procés en queda el testimoni d’aquest blog que ha anat descrivint tot el procés setmana rere setmana.

fotos