Along the Wall Strip. Berlin, 30 years under transformation

“Along the Wall Strip. Berlin, 30 years under transformation”

Edició: El globus vermell. 2019
Idea, coordinació i desenvolupament: El globus vermell
Un projecte de: EUROM (European Observatory on Memories) i Fundació Solidaritat (Universitat de Barcelona)
Amb el suport de: Stiftung Berliner Mauer i Europe for Citizens Programme of the European Union

“Along the Wall Strip. Berlin, 30 years under transformation” és un projecte que, a partir d’un doble recorregut fotogràfic -1997 i 2018- i de tres articles de reflexió, retrata la transformació urbana que ha sofert Berlín des dels anys 90 fins avui en dia al llarg de la traça del cèlebre Mur que va dividir la ciutat durant gairebé 30 anys.
El projecte –materialitzat en doble format: web i llibre– pretén interpel·lar el lector a través del recorregut i dur-lo fins a indrets on la reflexió prengui cos. L’objectiu és estimular el pensament i la visió crítica respecte de l’impacte de la transformació urbana derivada de la reunificació, així com respecte d’altres temes com la identitat de la ciutat, la memorialització del passat o la turistització de la franja del Mur.

+ web: www.elglobusvermell.org/along-the-wall-strip/

+ llibre: PDF | 22,5 x 15,5 cm | ISBN: 9 788409 070947 | DL: B 29557-2018

fotos del llibre