Barcelona 2159

bcn2159-blog2

Ara que fa 150 anys de l’aprovació del Pla projectat per Ildefons Cerdà per l’Eixample de Barcelona, l’Any Cerdà, mitjançant la pàgina web www.barcelona2159.org, ens proposa respondre a la pregunta “Com serà Barcelona d’aquí a 150 anys?” (és a dir, l’any 2159).

Nosaltres ens hem plantejat com respondre a la pregunta de dues maneres:

A la primera, donant per fet que no podríem encertar el futur, hem deixat volar la imaginació.

les nostres respostes

String could not be parsed as XML


A la segona, hem cercat certeses que podríem saber del l’any 2159.

algunes certeses

String could not be parsed as XML


fotos exposició al metro

String could not be parsed as XML