Exposició “Comunitats educatives en transformació, espais educatius regeneratius”

El context actual d’emergència climàtica exigeix apostar per mesures atrevides que no només contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic sinó que també construeixin consciència col·lectiva per avançar cap a entorns urbans ecològicament sostenibles i saludables.

La regeneració de les ciutats, i la societat, per fer front als reptes de futur és clau per a l’adaptació de la humanitat a nous escenaris de vida.

Les escoles del nostre país ja són en procés de regeneració, caminant vers la naturalització dels seus espais, i dels seus temps, de la seva comunitat i de les seves ciutats.

Els processos de canvi que viuen algunes escoles per introduir el verd en els seus espais, enriquint les oportunitats educatives, tot reconnectant amb la natura, i potenciant una educació per a la vida més vinculada als sentits i les emocions són una clara manifestació de la necessitat urgent d’actuar per recuperar el nostre respecte per la Terra.

Aquests processos suposen una transformació individual i col·lectiva, ja que promouen la consciència de la importància del medi ambient,  milloren les nostres relacions amb els altres i amb la Terra i provoquen canvis en la quotidianitat cap a hàbits  de vida més sostenibles.

En aquesta exposició es presenta el Manual Patis x Clima, amb eines i estratègies per impulsar aquests processos de transformació, i el cas d’11 centres educatius distribuïts per tot el territori que són la mostra d’aquest procés regeneratiu que estan protagonitzant les escoles.

Commissariat El globus vermell
Disseny gràfic El globus vermell
Disseny muntatge expositiu El globus vermell

fotos