“Punts de participació a l’espai públic. Accions de dinamització dels processos participatius”

“Punts de participació a l’espai públic. Accions de dinamització dels processos participatius”
Textos i imatges: El globus vermell, Equal Saree, Raons i Voltes.
Edició: Ajuntament de Barcelona. 2023
Edició en català

El present document té per objectiu millorar la qualitat de la participació ciutadana a la ciutat de Barcelona, especialment aquella relacionada amb l’espai públic dels projectes de transformació urbana.

El document posa l’accent en la promoció d’una participació el més àmplia i diversa possible amb activitats de participació específiques a l’espai públic. L’espai públic vol ser, a més a més de l’espai objecte de redefinició o transformació, l’espai on té lloc la participació.
La participació als carrers i places genera una interacció directa amb l’àmbit d’exploració del procés participatiu i el seu entorn més proper i, per tant, esdevé molt més significativa. Alhora, l’espai públic proporciona un marc inclusiu on la ciutadania té l’oportunitat de fer-se sentir i ser partícip en la presa de decisions sobre la construcció de la ciutat.

Els continguts d’aquest document estan dirigits a aquelles persones que desitgen ampliar els coneixements sobre estratègies i eines de dinamització per als processos participatius a l’espai urbà. Els continguts s’han desenvolupat des de l’experiència, de manera que proposem una lectura i una interpretació lliure, i estimulen una apropiació adequada i creativa per a d’altres processos sempre que siguin en benefici de les persones participants i fomentin unes bones pràctiques participatives.

+ info: BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

+ Descàrrega: Punts de participació a l’espai públic. Accions de dinamització dels processos participatius