sessió formativa “Transformació d’espais per a afavorir metodologies actives”

Es realitza una sessió formativa dins del curs “Transformació d’espais per a afavorir metodologies actives” promogut per la Conselleria de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta de Galicia.
La sessió es divideix en 2 parts, una teòrica i una pràctica en format de taller participatiu.

Teoria
El canvi climàtic, eines per a la mitigació des de l’escola.
Eines de disseny regeneratiu per a transformar en verd l’escola.
Disseny amb recursos naturals. El clima, l’aigua, l’energia, elements vegetals, materials naturals i biodiversitat.
Exemples pràctics patis x clima

Taller
La participació com a eina de transformació
Estratègies d’actuació: les persones, el verd, el benefici de la comunitat.
La comunitat educativa local resilient i empoderada com a agents de canvi

fotos sessions Coruña, Orense, Lugo, Ferrol 2021

fotos sessió Pontevedra 2022