5 x 3 = 15 exercicis d’estil = 15 aproximacions a l’arquitectura

Aquest curs pretén centrar la mirada en l’arquitectura i la ciutat, és a dir, en l’entorn construït on desenvolupem cada una de les activitats del nostre dia a dia, per tal de comprendre’l millor i, alhora, desenvolupar un esperit crític i exigent envers tot allò que ens envolta.

Per fer-ho, focalitzem l’atenció en tres àmbits propers i ben coneguts pels alumnes (el seu propi habitatge, l’escola i el barri -o la ciutat-) i plantegem aproximacions a cada un d’aquests espais des de diverses disciplines artístiques.

Així, a la manera dels “Exercicis d’estil” de Raymond Queneau, els alumnes han d’analitzar i descriure els tres espais utilitzant cada vegada tècniques diferents per acabar descobrint que cada una de les descripcions serà forçosament parcial i que la suma de totes elles ens donarà una idea molt més completa de la realitat.

  • Grups de 20-25 nens i nenes (una classe)
  • Edats de 7 a 14 anys
  • Lloc al vostre centre
  • Durada 1 hora/sessió (el nombre de sessions pot variar segons les necessitats del centre)
  • Docents arquitectes membres d’El globus vermell
  • Informació info@elglobusvermell.org