Reciclem l’Eixample

08-reciclemEIX

El taller “Reciclem l’Eixample” pretén, en primer lloc, fer entendre als nens i nenes què és i com és l’Eixample de Barcelona i, en segon lloc, intentar que, mitjançant una reflexió sobre les mancances o aspectes que es podrien millorar, proposin noves maneres de fer l’Eixample i les construeixin en una gran maqueta col·lectiva a escala 1/200

La primera part del taller es desenvolupa amb l’ajuda d’un qüestionari que anima els estudiants a descobrir-ne les respostes, però, sobretot, els ajuda a preguntar-se sobre el barri, a fer-ne una crítica constructiva i, en definitiva, a crear-se’n una opinió personal. La segona part, la maqueta, esdevé la materializació d’aquesta opinió, la forma d’expressar l’Eixample que cadascú desitjaria, construint les propostes més personals, ambicioses i originals.

  • Grups de 20-25 nens i nenes (una classe)
  • Edats de 5 a 12 anys
  • Lloc al vostre centre
  • Durada 2 hores
  • Conductors arquitectes membres d’El globus vermell
  • Informació
fotos (edició 2009)

fotos (edició 2010)