Arquitectura doblegada

La papiroflèxia és la tècnica de construcció d’objectes en paper plegat sense tallar, enganxar ni afegir cap element.

Si a la tècnica de la papiroflèxia li sumem el poder fer alguns talls ben simples, podem fer que un paper passi en un moment de les dues a les tres dimensions i que generi volums i espais arquitectònicament molt interessants.

A partir de diverses làmines amb les línies de tall i de plec ja marcades, i de dificultat variable, cada participant pot escollir, també en funció de l’edat, la volumetria que vol realitzar.

Els participants són convidats a deixar la seva construcció sobre una gran taula, de manera que totes les aportacions generen una gran obra col·lectiva, una gran ciutat en procés de canvi constant, ja que cadascú pot tornar a recollir la seva obra quan marxi cap a casa.

fotos (La Pedrera, 02+03.04.2011)

fotos (Sant Feliu de Llobregat, 31.01.2012)

fotos (Jornada d'Arquitectura i Paisatge 2017 a la Fundació Joan Miró, 20.05.2017)