Banda sonora urbana

A la ciutat, més que a cap altre lloc, ens és difícil trobar espais de silenci. Potser per això, en algunes ciutats, al silenci se li ha hagut de dedicar un carrer o passatge, segurament secundari i ben amagat…
Per tant, més que en el silenci, durant aquesta activitat ens fixem sobretot en els sons i sorolls de la ciutat, per recrear, entre tots, una jornada qualsevol en format sonor.
A partir d’un guió preestablert aproximat, el conductor de l’activitat assigna rols a cada un dels assistents i els fa assajar el so corresponent al seu rol.
Un cop cadascú sap com farà el seu so, l’encarregat de l’activitat, tal com si fos un director d’orquestra, fa que el públic reprodueixi els sons d’una jornada a la ciutat, des que surt el sol fins ben entrada la nit.

Espectacle desenvolupat en col·laboració amb Benjamín Alonso.

fotos (La Pedrera, 02+03.04.2011)