Barcelona peça a peça

A través d’una gran fotografia panoràmica de la ciutat ens fixarem en els elements que la conformen (els edificis, el mar, la muntanya,…) i en tots els seus detalls (la roba estesa en un terrat, els centenars d’antenes de televisió a les teulades,…), elements que ens parlen de com vivim i com adeqüem el nostre entorn a les nostres necessitats.

Un gran mural prèviament quadriculat i marcat ens ajudarà a omplir cada casella amb la seva imatge corresponent. Com en el cas dels trencaclosques convencionals, a mesura que es vagin col·locant més peces s’anirà dibuixant la imatge final preestablerta.

La mida aproximada de la imatge serà de 3,00 x 0,90 m i les peces que col·locaran els participants seran quadrades de 10 x 10 cm.

fotos (La Pedrera, 02+03.04.2011)