De la médiathèque à la ville durable

taller ciutat sostenible-quadrat

Per tal de crear una ciutat sostenible, els edificis que la configuren haurien de ser projectats per assolir la màxima eficiència energètica i haurien d’incorporar tots aquells sistemes i elements que ajudin a augmentar-la.
Però abans de pensar en cada un dels edificis, caldria pensar en com s’organitzen aquests edificis i en tots els serveis urbans (xarxes de subministrament i de transport) que permeten que una ciutat funcioni; és a dir, caldria desenvolupar un bon planejament urbanístic.
L’objectiu del taller és fer entendre als nens que una ciutat no és només allò construït sinó tot allò que permet que aquesta funcioni (concepte de petjada ecològica) i que mitjançant les nostres decisions podem fer que la petjada ecològica sigui menor.

  • Edats 5-12 anys
  • Lloc Mediateca de l’Institut Francès de Barcelona
  • Dates i horari  17 de novembre de 2012, d’11 a 13h
  • Durada 2 hores
  • Conductors arquitectes membres d’El globus vermell
fotos