El mur perforat

La façana és el filtre lumínic entre l’interior i l’exterior. Podem tenir obertures horitzontals o verticals, altes o baixes, transparents o translúcides, amb persianes o sense,… ja que cada tipus d’espai requereix un tractament lumínic diferent.
A l’inici tenim un llarg “edifici” realitzat a base de capses de cartró. Cada una d’aquestes capses té impresa, en el seu interior, la planta d’un habitatge -o part d’ell-.
Cadascú ha d’agafar una de les capses del mur i, en funció de la planta que hi hagi impresa, reflexionar sobre la distribució dels espais que donen a façana i dissenyar-hi les obertures que consideri més adequades.
Un cop fet, es torna a col·locar la capsa al seu lloc dintre del mur i, d’aquesta manera, cada participant a l’activitat fa la seva aportació a una gran façana col·lectiva que es va transformant al llarg de tot el taller.

  • Grups de 20-25 nens i nenes (una classe)
  • Edats de 5 a 12 anys
  • Lloc al vostre centre
  • Durada 1 hora (o taller continu)
  • Conductors arquitectes membres d’El globus vermell
  • Informació contacte
fotos (La Pedrera, 14.03.2010)

fotos (Sant Cugat, 03.10.2010)

 

fotos (Sant Cugat, 01.07.2011)

vídeo