Els equipaments d’una ciutat

Aquest taller centra la seva atenció en els equipaments (biblioteques, hospitals, mercats, piscines, escoles,…), observant-los des de diferents punts de vista: els sons i els objectes que els caracteritzen, les formes, volums o seccions que ens els fan reconeixibles i la relació d’aquests equipaments amb l’espai públic i la ciutat.
Així, el taller s’organitza en diverses etapes, cada una directament relacionada amb la precedent:
– S’escolta un so i s’intenta reconèixer l’equipament representat.
– S’escull el dibuix (en secció) corresponent a aquest equipament i es completa.
– Es tria un objecte que el representa, es pensa en la seva ubicació urbana més apropiada i se’l col·loca dintre la gran ciutat.
Al final del taller, la gran ciutat representada per la maqueta haurà passat de ser un ciutat on només hi havia habitatges a una ciutat construïda entre tots, viva i animada, plena d’equipaments i espais públics.

  • Grups de 20-25 nens i nenes (una classe)
  • Edats de 7 a 14 anys
  • Lloc al vostre centre
  • Durada 1 hora
  • Conductors arquitectes membres d’El globus vermell
  • Informació contacte
fotos

vídeo