Les Glòries: passat, present i futur d’un espai en transició

glòries_aèria

Al llarg de la història, l’àrea de la plaça de les Glòries Catalanes ha estat sempre un lloc de confluència de diferents traces que tenien com a destí o punt de partida la ciutat de Barcelona. És per aquest motiu que sempre ha estat una zona complexa i de difícil resolució urbanística. El pla de l’Eixample de Cerdà plantejava que l’àrea de l’actual plaça esdevingués, finalment, el veritable centre de la metròpolis i el punt on es creuarien les tres principals avingudes de la ciutat (Gran Via, Diagonal i Meridiana), però els traçats ferroviaris que la creuen van fer que acabés convertida durant anys en un límit entre la ciutat consolidada i les zones industrials, més que no pas en el nou centre urbà. Les mateixes ambicions tenien altres plans urbanístics posteriors, algun dels quals, fins i tot, arribava a ubicar-hi l’edifici de l’Ajuntament. Les propostes i projectes s’han anat succeint al llarg de tot el segle XX, però el cert és que la plaça de les Glòries ha acabat sent sempre un espai més aviat inhòspit i fronterer entre barris més que no pas de connexió.

La intervenció que ara tot just comença planteja una profunda transformació de l’espai (soterrament de la Gran Via, urbanització d’un gran parc central i construcció d’equipaments i habitatges al perímetre) que es durà a terme durant els propers quatre anys. Durant aquest periode, l’Ajuntament proposa la implantació d’una sèrie d’usos provisionals determinats a partir de les consultes que s’han fet als veïns dels barris que delimiten la plaça i de les mancances d’espais públics detectades a nivell urbanístic.

Aquest itinerari neix de la voluntat de l’Ajuntament de posar en coneixement de la ciutadania quines són les fases de les obres de reforma i quins són els usos provisionals plantejats, així com donar a conèixer l’evolució de la plaça de les Glòries al llarg de la història.

  • Edats Adults
  • Punt trobada Av. Diagonal / C. Ciutat de Granada
  • Durada 2 hores
  • Guies Arquitectes membres d’El globus vermell
  • Reserves

+ info: 150 anys d’història de les Glòries

fotos