Passat i present urbà a l’entorn de les Glòries i el 22@

View of Barcelona, Spain

La plaça de les Glòries Catalanes és l’epicentre de dos eixos importants: el sector occidental del Poblenou, el 22@, que ha vist la seva transformació d’un passat industrial a un present tecnològic amb la presència d’equipaments i empreses dedicades a la innovació, i el sector sud de l’Eixample amb equipaments culturals de ciutat com són l’Auditori i el Teatre Nacional. Molts dels edificis que es concentren en aquesta àrea de la ciutat són obra d’arquitectes de renom internacional, fet que converteix aquest barri en una mostra interessant d’arquitectura contemporània.

L’itinerari per aquesta zona de Barcelona, que gravita entorn de la plaça de les Glòries Catalanes, vol explicar-ne la seva història i evolució des que Ildefons Cerdà fa el seu Pla per l’Eixample de Barcelona (1859) fins a l’actualitat, tot centrant l’atenció, però, en les transformacions i l’arquitectura de les últimes dècades.

  • Edats Adults
  • Punt trobada Pati de l’Auditori. C. de Lepant, 150
  • Durada 3 hores
  • Guies Arquitectes membres d’El globus vermell
  • Reserves
fotos