Adequació del pati de l’Escola Salvador Llobet

El projecte pel pati de l’Escola Salvador Llobet preveu diverses intervencions per tal d’adequar l’espai d’esbarjo actual fent-lo coherent amb el projecte educatiu del centre i alhora tenint en compte que es tracta d’un espai públic de la ciutat obert a l’ús de la ciutadania en horari extraescolar.

Es proposa transformar la gran superfície plana de sauló existent entre l’edifici de l’escola i la pista esportiva, i un espai amb paviment de cautxú i alguns elements de joc. Es preveu la transformació topogràfica de l’espai i la introducció de vegetació, incrementant els materials i textures, magnificant l’experiència del lloc que tindran els infants quan el visquin. La topografia està dissenyada per a la retenció de l’aigua pluvial per al reg sostenible dels espais naturals i per evitar escorrenties durant pluges intenses. Juntament amb l’ombra, la vegetació i l’aigua, es converteix el pati de l’escola en un refugi climàtic per als períodes de molta calor.

Es creen 7 zones diferenciades, tant per l’ús com pels elements que les definiran, com la zona de l’olivera amb sorral pels més petits; l’espai sorral-riu, amb una depressió a mode de riu entre dos sorrals i connectada entre les dues fonts; o la muntanyeta, amb una configuració física que permet el desenvolupament d’un hort o bosc productiu. També es troben els espais de l’àgora, la plaça i l’aula a l’aire lliure, que permeten l’aprenentatge a l’espai exterior i ofereixen espais per seure plegats.

Es planten arbres d’ombra, fruiters, arbustos i plantes aromàtiques, i es dissenya un element a mode de tipi que serveix segons la seva mida com a espai de joc, resguard o suport per a la vegetació i l’hort.

A la zona on abans hi havia cautxú, que és l’accés principal des del carrer, es projecta la implementació de vegetació a la tanca perimetral i una pèrgola, que proporciona espais per seure i relaxar-se relacionats amb els espais de joc dels més petits. En aquesta zona pavimentada, s’incrementa l’espai per als jocs de pilota i es transforma la font per ser punt de partida del joc d’aigua, reutilitzant l’aigua sobrant.

El treball per part d’El globus vermell contempla l’acompanyament en el disseny global de l’adequació del pati, la redacció del projecte bàsic i la direcció d’obra.

  • Lloc Escola Salvador Llobet, Granollers
  • Durada 9 mesos (2018-2019)
  • Dirigit a comunitat educativa
  • Conductors arquitectes d’El globus vermell
plànols

fotos estat actual

fotos projecte final

+ notícia infovallès 04 de juny del 2019