Adequació del pati del Col·legi Maria Auxiliadora

«El pati que somiem» és el projecte pedagògic en que tota la comunitat educativa ha treballat per donar idees per a un nou pati. Els espais exteriors de l’escola són diversos, amb un paviment majoritàriament de formigó, però també un pati de sauló i tot un espai anomenat “la muntanyeta”, amb pendent, terra, ombra i molta vegetació, on actualment no s’hi pot entrar.

El projecte busca una renaturalització global del pati, incrementant les diversitat de materials, la vegetació i la connexió entre la muntanyeta i la resta del pati. S’incorporen nous espais com l’àgora/aula a l’aire lliure, el bosc productiu, zones de pícnic, grades, rocòdrom…que incrementen l’experiència de l’espai exterior per part dels infants, famílies, residents, etc. Es dissenya també un moble-jardinera que permet construir espais de relació i de joc simbòlic sota la vegetació.

El canvi que es vol aconseguir va lligat a la voluntat d’incorporar l’espai exterior com a espai d’aprenentatge dins del projecte educatiu del centre, i els objectius a llarg termini són els següents:

– Reformar el pati de l’escola i convertir-lo en un gran espai educatiu a l’aire lliure que permeti que els nens i nenes surtin a aprendre, a experimentar, a realitzar projectes… I tot, en l’escenari on poden ser ells mateixos, al natural, en contacte amb la natura.

– Transformar el pati per enriquir l’espai exterior de l’escola, permetent també una millor cohesió social, la creació de nous vincles i experiències gratificants.

– El pati és de tothom i per a tothom. És un espai de trobada per a la comunitat educativa i les famílies.

Aquesta transformació es posa en pràctica treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa, amb jornades on es realitzen col·lectivament parts del projecte. La magnitud d’aquest, tan física com comunitària, comporta la seva implementació per fases.

El treball per part d’El globus vermell contempla l’acompanyament en el disseny global de l’adequació del pati, la supervisió de les diferents fases de projecte, i l’assessorament pràctic i legal al respecte.

  • Lloc Col·legi Maria Auxiliadora, Terrassa
  • Durada 2018-2023
  • Metodologia tallers pràctics i teòrics
  • Dirigit a comunitat educativa
  • Conductors arquitectes d’El globus vermell
fotos sessió 01

 

fotos I Jornada familiar

 

 

fotos II Jornada familiar