Adequació del pati de l’Escola La Trama

L’escola La Trama de Sabadell està envoltada per un entorn molt urbanitzat, amb pocs espais verds que permetin el contacte amb la natura. A banda, els espais de pati de què disposa són reduïts i no s’adeqüen a les necessitats actuals del centre: els manca ombra, vegetació, la possibilitat de fer-hi activitats diverses,… El projecte neix, doncs, de la necessitat de fer-los més verds, ecològics i funcionals, i també de fer-los més harmoniosos i tranquils, en consonància amb el projecte educatiu de l’escola.

Juntament amb tota la comunitat educativa, l’AMPA posa en marxa un procés participatiu d’anàlisi, estudi i proposta dels espais exteriors a disposició i d’aquest treball conjunt sorgeixen uns objectius, usos, necessitats i elements que el projecte ha d’incloure.

Com el pati es troba dividit en dues plataformes separades per una tanca i 1 m de desnivell, la intervenció principal que es duu a terme se centra en modificar topogràficament l’espai on aquestes es toquen per a què desaparegui el desnivell, la relació entre els dos nivells pugui ser contínua i l’espai de pati, d’alguna manera,  s’ampliï. Es projecta una topografia suau amb terra, aigua i vegetació i s’instal·len dos dipòsits sota aquesta per a recollir l’aigua de la pluja i poder regar la vegetació plantada. A banda, s’introdueix altra vegetació als murs al voltant d’aquesta zona i s’instal·la un tendal retràctil. Durant l’execució de les obres s’organitzen tres jornades de treball participatives on es realitzen parts del projecte de manera col·laborativa entre tota la comunitat escolar.

El treball per part d’El globus vermell ha consistit en la redacció del projecte bàsic i executiu de la proposta, la direcció d’obra d’aquesta i l’organització de les jornades de treball.

  • Lloc Escola La Trama, Sabadell
  • Durada 7 mesos (2017-2018)

+ pdf jornades familiars – pati La Trama

fotos sessió 01 - taller mur verd

+ vídeo sessió 01 – taller mur verd

fotos sessió 02 - taller plantació

+ vídeo sessió 02 – taller plantació

fotos sessió 03 - taller jocs fusta

+ vídeo sessió 03 – taller jocs fusta