Escola Lluís Revest

L’escola Lluís Revest és un centre educatiu que ja fa temps que fomentant l’apropament dels infants a la natura; de fet els mestres solen sortir bastant i fer servir els parcs i els espais verds al voltant del centre.

També el projecte educatiu mostra molta atenció a temes com la cura del medi ambient i la sostenibilitat.

L’edifici, antic però construït amb criteris de sostenibilitat, té una conformació que gènera diferents patis que han permès atendre necessitats diverses, i en un d’aquests s’ha creat un hort, centre neuràlgic de les activitats al exterior, sobretot en horari no lectiu; de fet l’hort es cuida durant les activitats extraescolars de la tarda, ja que el pati es queda obert a les famílies .

Cada cop més, per part del professorat com de l’alumnat, s’està manifestat la voluntat de començar a viure i aprofitar l’espai exterior com espai d’aprenentatge també durant l’horari lectiu.

En aquests últims anys ja s’han fet petites intervencions, però fa falta un disseny integral perquè el pati es transformi en un lloc adequat i amable per desenvolupar les activitats educatives diàries i respongui a les necessitats expressades per la comunitat educativa en general: ampliar la presència de vegetació, creació de noves zones d’ombra i millora de les existents, introducció de materials naturals per experimentar i de jocs d’aigua.

El projecte preveu diverses intervencions amb l’objectiu de transformar l’espai  actual en un nou espai d’aprenentatge “renaturalitzat” fent-lo coherent amb el projecte educatiu del centre i alhora tenint en compte la voluntat d’esdevenir un espai públic de la ciutat obert a l’ús de tota la ciutadania.

  • Lloc Escola pública Lluís Revest, Castelló
  • Dirigit a comunitat educativa
  • Conductors arquitectes d’El globus vermell

 

plànols

fotos estat inicial

 

fotos sessions amb la comunitat