Refugis Climàtics a les escoles de Sant Feliu de Llobregat


El Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana de Sant Feliu, té la finalitat d’establir les bases i projectes transformadors que han d’orientar el desenvolupament de la ciutat cap a un model més resilient, inclusiu, segur i sostenible en l’horitzó dels pròxims 10 anys i de manera alineada amb el canvi urbà que es donarà en la zona alliberada pel soterrament de les vies.

D’entre els projectes estratègics del Pla, es proposa la Creació de Refugis Climàtics a l’entorn urbà. Espais urbans que siguin resilients davant del canvi climàtic, en l’àmbit públic i privat, utilitzant una ordenació de l’espai públic per a aquesta finalitat, la implantació d’elements arquitectònics, disseny bioclimàtic, increment de la vegetació, o permeabilitat del sòl, així com mesures específiques i mobiliari concret que, en conjunt, siguin capaços d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic.

Durant el curs 2022-2023 hem estat treballant amb les 19 escoles de Sant Feliu de Llobregat, totes elles de la Xarxa d’Escoles +Sostenibles de la ciutat. De la mà de l’Ajuntament de Sant Feliu, l’Ortiga i El globus vermell, hem estudiat i definit Refugis Climàtics dins o als entorns de les Escoles. El projecte ha estat una oportunitat per revisar propostes que estaven per executar i poder incloure les idees i necessitats de les escoles, o seguir treballant amb els projectes de Renaturaltització que cadascuna ja tenia plantejat en els seus patis.

El projecte preveu la implementació de petites actuacions com a final de curs per a poder visibilitzar la continuïtat del projecte.

Objectius del projecte

– Conèixer les repercussions i impactes locals del canvi climàtic i les estratègies de mitigació des de l’escola.
– Emmarcar la renaturalització dels entorns educatius en el context de la ciutat educadora.
– Conèixer els beneficis del contacte amb la natura i del desenvolupament d’una sensibilitat ecològica en adults i nens (pedagogia verda, currículum ecosocial).
– Donar a conèixer estratègies de gestió de grups i tècniques de participació per aplicar en el desenvolupament dels projectes de transformació.
– Integrar criteris per a la creació d’ambients d’aprenentatge inspirats en la naturalesa dins i fora dels espais educatius convencionals.
– Conèixer processos i experiències de renaturalització en l’àmbit urbà
– Apoderar els agents educatius en el disseny de forma participada de l’espai públic
– Apropar eines i criteris de disseny d’infraestructura verda, refugis climàtics i recorreguts de confort bioclimàtics per implementar canvis en els entorns d’aprenentatge a l’aire lliure i crear nous ambients
– Definició de manera participada de propostes de transformació de l’espai públic en refugis climàtics susceptibles de ser utilitzats per les escoles en horari lectiu.

fotos procés

fotos presentació

projectes de refugis

+ vídeo
+ info