Estand de cartró

estand-q

Per encàrrec de l’empresa de comunicació TALP, El globus vermell va dissenyar l’estand que havia d’exposar el projecte “Renova la teva roba”, gestionat per Espai Ambiental i impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, a la “Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2015”.
L’estand està integrament construït en cartró i pensat per ser desmuntable i reutilitzable. A més, s’ha dissenyat per un bon emmagatzematge de les peces que el composen. El material utilitzat fa que sigui sostenible, reciclable i respectuós amb el medi ambient.
Els encaixos de les peces es fan mitjançant ranures. Aquesta característica fa més senzill el procés de muntatge i , alhora, aporta eficiència en l’ús del material ja que no s’han d’utilitzar elements complementaris per les unions de les peces.
Els suports estan composats per peces encaixades en creu i una peça travessera per guanyar estabilitat i rigidesa. El coronament també fa la funció de travesser estabilitzador i, alhora, permet incorporar el nom corporatiu de la marca del material exposat.
En definitiva, es tracta d’un expositor resistent i estable en el qual la senzillesa del disseny permet un fàcil i ràpid muntatge.

  • Mides de la capsa 192 x 72 x 10 cm
  • Nombre de peces 11
  • Temps de muntatge 5 minuts
  • Condicionants disseny cartró + desmuntable + compacte

+ Document descriptiu del producte
+ Fitxa a la web El Recetario
+ Video

FESC 2015