Actualització dels criteris de construcció d’espais escolars

La millora metodològica i didàctica als centres docents requereix del plantejament d’una nova arquitectura que trenqui amb la rigidesa dels espais actuals, s’obri als nous mètodes educatius, s’imbriqui amb el territori i construeixi entorns d’aprenentatge més versàtils i polivalents que contribueixin a la millora del sistema educatiu.

En aquest context, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes i la Fundació Jaume Bofill organitzen la jornada “Nous espais, nous aprenentatges” per repensar com transformar les escoles i instituts. La sessió acull unes 500 persones de l’àmbit educatiu i de l’Arquitectura i propicia que el Departament d’Educació plantegi la revisió del document de criteris per a la construcció per a centres docents públics vigent.

Per a fer-ho i amb la participació d’un centenar de professionals d’àmbits diversos, s’inicia un procés de recollida de dades i informació, per blocs temàtics i amb els experts i implicats de cada sector. L’equip redactor recolzat pels diferents grups de treball —un per a cada àmbit temàtic—, intercanvia, a través de sessions programades, coneixement i experiències que es posen al servei de la ”revisió”. Els continguts, gestió i conducció d’aquestes sessions es coordinen des de la Fundació Jaume Bofill, representada per la Mamen Artero d’El globus vermell.

De forma paral·lela a les sessions, es realitzen trobades de petit format per respondre preguntes concretes sobre Gènere, Salut, Participació, Detalls tècnics de funcionament de licitacions, Concursos, Adjudicacions, etc. I el COAC també convoca un concurs d’idees-pòster per a la transformació dels espais educatius, en què es presenten 38 propostes d’equips multidisciplinars, que representen unes 150 persones implicades.

  • Organització Departament d’Educació + Col·legi d’Arquitectes de Catalunya + Fundació Jaume Bofill
  • Lloc diversos
  • Dates maig-juny 2019

+ acta recull de les sessions

sessions

S1 Espais exteriors | 7 de maig | Jornada temàtica Fàbrica del Sol + visita expo. projectes de transformació

S2 Pedagogia | 14 de maig | Visita Escola Octavio Paz + xerrada amb experts / taula rodona

S3 Espais interiors | 21 de maig | Visita Institut Martí Pous + xerrada amb experts / taula rodona

S4 Importació d’idees | 30 de maig | Visita Escola Virolai + xerrada amb experts / taula rodona

S5 Participació | 5 de juny | Visita Escola 30 passos + activitat dinamitzada a la Nau Bostik

S6 Concurs d’idees-pòster | 17 de juny | Presentació propostes guanyadores + diàleg obert