Adequació del pati d’una escola a Terrassa

Entenent tots els espais de l’escola com a espais d’aprenentatge, la comunitat educativa es planteja la revisió dels espais a l’aire lliure per al seu condicionament, millorant-los per oferir espais més propositius i educatius.

La comunitat es planteja uns objectius a llarg termini:

– Reformar el pati de l’escola i convertir-lo en un gran espai educatiu a l’aire lliure que permeti que els nens i nenes surtin a aprendre, a experimentar, a realitzar projectes… I tot, en l’escenari on poden ser ells mateixos, al natural, en contacte amb la natura.

– Transformar el pati per enriquir l’espai exterior de l’escola, permetent també una millor cohesió social, la creació de nous vincles i experiències gratificants.

– El pati és de tots i per a tots. És un espai de trobada per a la comunitat educativa i les famílies.

La magnitud del projecte tant física com comunitària comporta la implementació de la transformació per fases. La transformació dels espais exteriors de l’escola no només són físics, el canvi va lligat a una voluntat i una adequació dels mètodes pedagògics que portin a recolzar-se en l’espai exterior com a espai d’aprenentatge. Aquesta transformació, ja iniciada en el moment de plantejar-se l’adequació dels espais exteriors es posarà en pràctica en el procés de transformació del pati treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa.

Tenint en compte la naturalesa del projecte, la seva implicació, i el seu caràcter participatiu, la proposta de treball per part d’El globus vermell, contempla l’acompanyament en el disseny global de l’adequació del pati, la supervisió de les diferents fases de projecte, i l’assessorament pràctic i legal al respecte.

  • Lloc Col·legi Maria Auxiliadora, Terrassa
  • Durada 9 mesos (2018-2019)
  • Metodologia tallers pràctics i teòrics
  • Dirigit a comunitat educativa
  • Conductors arquitectes d’El globus vermell
fotos sessió 01

 

fotos I jornada familiar