El pis de la Carme i el Dani

roses-q

Apartament d’uns 50 m2 situat en cantonada i a la planta superior d’un bloc d’habitatges protoracionalista conegut com la “Casa Gran” al barri de Sants de Barcelona.

Les necessitats i forma de viure d’una parella jove sense fills ens porten a replantejar la distribució original. Inicialment l’habitatge s’organitzava a partir d’un petit distribuïdor central que donava accés als quatre espais principals, els quals no tenien cap relació directa entre ells. Amb la reforma s’elimina el distribuïdor central i els quatre espais es connecten directament entre ells mitjançant grans obertures (una d’elles, una gran porta corredissa feta acoblant dues antigues portes de fusta recuperades). Això permet un ús més variat de l’habitatge, segons les exigències de cada moment, i que la llum natural envaeixi més uniformement tot el pis.

Un altre dels temes clau del projecte és la millora de l’eficiència energètica. S’aïlla tèrmicament i acústicament tota la caixa que conforma l’habitatge: la façana lateral (oest), el cel ras en contacte directe amb un sota-coberta no aïllat i la mitgera amb el veí. La façana principal (sud) es troba protegida per una galeria tancada amb vidre que permet regular fàcilment la temperatura interior tant a l’estiu com a l’hivern. Les fusteries originals de la galeria són de bona qualitat i estan en bon estat, però es restauren (decapatge i aplicació d’oli de llinosa) i s’hi substitueixen els vidres simples per vidres dobles de baix emissivitat.

  • EmplaçamentCasa Gran“, Sants, Barcelona
  • Superfície 52,40 m2 construïts
  • Client parella jove sense fills (farmacèutica + músic)
  • Objectius redistribució + millora eficiència energètica + aïllament acústic
  • Condicionants manteniment fusteries exteriors + no modificació façana
documentació