La casa de l’Anna i el Raül

fontscaldes-q

Habitatge unifamiliar aïllat de 110 m2 dins d’una parcel·la d’uns 5500 m2.

El projecte comença per considerar i entendre tot el conjunt, tota la parcel·la, com una unitat que cal estudiar sota els principis de la permacultura. Això ens porta a actuar no només a l’habitatge sinó en tot el seu entorn, tot detectant els diversos àmbits i potenciant les seves relacions.
Segons la zonificació que estableix la permacultura es considera zona 1 la zona de l’habitatge i el seu entorn immediat. Aquí el projecte proposa una pèrgola i tarima adjacent a l’habitatge per crear un espai de transició entre l’interior i l’exterior. Des d’aquest espai es té accés directe visual i físic a la zona 2 (estenedor, hort i galliner). La zona 3 correspon als arbres fruiters i altres animals (porcs i cabres), que es troben a l’entrada i a la part baixa de la parcel·la respectivament. Es considera zona 4 l’àrea a prop del pou i les cisternes existents, on hi ha una feixa susceptible de poder ser conreada. Com a zona 5 tenim tots els límits de parcel·la, sobretot els ubicats a la part baixa (sud) i al límit oest per on hi corre un torrent que es proposa enfortir amb elements vegetals per tal d’evitar les vistes cap a l’interior de la parcel·la, impedir l’accés a aquesta i protegir del vent.
La implementació del projecte s’ha iniciat per l’habitatge i l’entorn immediat (zona 1), però es preveu que el seu desenvolupament s’estengui per la resta de la parcel·la de manera gradual en el temps.

Originalment l’habitatge es trobava tancat en si mateix i amb les peces principals, d’ús diürn, orientades a nord on, a més, no hi ha visites. La primera gran decisió de projecte consisteix en donar la volta a la distribució de la casa, per orientar l’únic espai diürn (cuina+menjador+sala) a sud, des d’on es veu gran part de la parcel·la i on s’obren àmplies vistes cap a un vast territori. A l’exterior de la façana sud, davant d’aquest gran espai, es crea una tarima amb pèrgola per tal de gaudir d’un espai de transició entre l’interior i l’exterior. Es preveu el creixement ràpid de vegetació autòctona i caduca que protegeixi del sol a l’estiu i el deixi passar a l’hivern.
Tota la resta d’actuacions van adreçades a millorar l’eficiència energètica. Respecte a l’exterior, la coberta s’aïlla tèrmicament amb cel·lulosa, les façanes amb suro vist per l’exterior i a la llosa en contacte amb el terreny s’hi fa un recrescut lleuger d’arlita i s’acaba amb guix d’Albarrasí. Pel que fa a l’interior, es construeix una estufa “rocket” de massa tèrmica com a únic sistema de calefacció.
També es posa especial atenció en el tipus de materials de revestiment, per tal que el nivell de confort i salubritat dels espais sigui elevat (paviment de fusta de roure a les zones de nit, paviment de guix a la zona de dia i revestiment de tadelakt a bany i cuina…).
En quant als diversos sistemes de recollida i abastament d’aigua, s’han dut a terme tres estratègies. En primer lloc, s’han recuperat un pou i una cisterna existents que estaven en desús. A més, s’ha implementat un sistema de depuració d’aigües grises generades a l’habitatge, el qual, mitjançant una trampa de greix, permet l’ús de l’aigua per regar la parcel·la. Per últim, per tal d’assegurar l’abastament d’aigua en èpoques seques, s’ha dissenyat un sistema de recollida d’aigües pluvials amb un dipòsit col·locat per sota de l’habitatge i per sobre els terrenys cultivables per assegurar la pressió de reg per pendent.

  • Emplaçament província de Tarragona
  • Superfície 110 m2 construïts / 5500 m2 parcel·la
  • Client parella jove amb tres fills
  • Objectiu millora eficiència energètica, qualificació energètica E > B
  • Condicionants ús de materials naturals i recursos sostenibles
documentació