Rehabilitació de façana a Gavà

facana-arena-q

Edifici d’habitatges projectat als anys 70 com a edifici d’apartaments de segona residència a prop de la platja. Les façanes són d’una sola fulla de ceràmica de 24 cm. La manca d’aïllament, sobretot en la façana nord, fa que es creïn condensacions, humitats i fongs en els paraments en contacte amb l’exterior.
Després de realitzar la Inspecció Tècnica de l’Edifici, s’arriba a la conclusió que els problemes d’humitats internes en els habitatges amb façana a nord són greus i cal actuar. La façana sud no es veu tan afectada gràcies a l’assolellament i a l’existència de galeries en gairebé tota la seva superfície, les quals creen un espai intersticial que protegeix tèrmicament els habitatges.
Es proposa aplicar un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) a les façanes nord, est i oest fins les galeries laterals que hi ha als testers de l’edifici.
D’altra banda, la comunitat de veïns necessitava assessorament per aconseguir que l’actuació fos econòmicament viable. Així doncs, a més de la feina de tècnics especialistes, en aquest projecte també vam realitzar una tasca d’acompanyament per aconseguir subvencions del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

  • Emplaçament província de Barcelona
  • Superfície 700 m2
  • Client comunitat de propietaris
  • Objectiu millorar eficiència energètica + solucionar problema humitats interiors
  • Condicionants actuació per l’exterior + no cambra d’aire
documentació