3es Jornades de Permacultura i Educació

3es Jornades de Permacultura i Educació
Renaturalització d’espais educatius
7 i 8 de maig de 2019. La Fàbrica del Sol. Passeig de Salvat Papasseit, 1. Barcelona

Per tercer any consecutiu organitzem les Jornades de Permacultura i Educació (any 2017 / any 2018), les quals pretenen ser un punt de trobada entre professionals del sector de l’educació i la pedagogia i permacultors, arquitectes i bioconstructors. L’objectiu és apropar a les comunitats educatives projectes de transformació de centres escolars i de sistemes pedagògics.
Les jornades s’articulen entorn de xerrades, taules rodones i tallers participatius on hi prendran part experts en diferents àmbits de la permacultura, la bioconstrucció i l’educació.

Introducció

La ciutat de Barcelona vol augmentar la superfície verda en 1 m2 per cada habitant d’aquí al 2030. Aquesta xifra equival a 160 hectàrees de nous espais verds. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha definit, d’entre altres, el “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana”, una mesura de govern que té per objectiu millorar la qualitat de vida de la ciutadania a partir de l’increment del verd a la ciutat.

És a les ciutats on es concentra la major part de la població mundial però no només a les ciutats s’haurà de prendre consciència de les conseqüències físiques i tangibles que el canvi climàtic comportarà ben aviat.

Paral·lelament a aquest fet les escoles catalanes estan vivint un moment de reflexió i canvi dels seus espais exteriors vers un model més natural i d’alt contingut pedagògic.
Els processos de transformació dels espais dels centres escolars que s’estan produint arreu del territori són cada vegada més nombrosos. No obstant, no existeix un protocol clar d’actuació ni en termes legal-administratius ni en qüestions pràctiques comunitàries o pedagògiques, de disseny, sostenibilitat o medi ambient. Les preguntes de les escoles vers l’administració i ajuntaments són moltes i de moment no hi ha canals institucionals clars o àgils a través dels quals obtenir resposta.
Així doncs, la necessitat real de transformació dels centres educatius porta a aquests a iniciar processos incerts impulsats principalment per l’energia i la il·lusió de fer-ho. Cada centre amb les seves habilitats, estratègies i creativitat va donant resposta als canvis i transformacions que necessita. I el nombre de bons exemples, de projectes implementats i de recursos és cada vegada major.

L’objectiu principal d’aquestes jornades, i les seves activitats paral·leles, és donar a conèixer els processos de transformació d’altres escoles i debatre sobre mètodes de disseny, com la permacultura o d’altres solucions compromeses mediambientalment, i sobre les bases pedagògiques del canvi.
Tot plegat amb l’objectiu general d’activar la consciència col·lectiva per construir ciutats eficients i saludables que tendeixin a disminuir la dependència energètica i, en conseqüència, fer front als nous escenaris produïts pel canvi climàtic, tal i com marquen els objectius establerts al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

Respecte les jornades precedents, enguany es pretén ampliar l’abast i el contingut tot programant, a més de les jornades, unes sessions formatives per a comunitats educatives i professionals d’altres sectors involucrats. A més, el recull de projectes presentats els anys anteriors i l’estudi del sector realitzat per a dur a terme aquesta convocatòria es posarà a l’abast com eina oberta de consulta.

Objectius generals de les jornades

– Donar eines a les comunitats educatives per afrontar processos de transformació físics i pedagògics als seus centres.

– Divulgar la renaturalització dels espais escolars i la permacultura com a eina per fer front al canvi climàtic.

– Difondre antecedents pedagògics (espai exterior + educació, escoles del bosc), referents locals i internacionals.

– Conèixer la situació legal per a la implementació de projectes de redisseny a les escoles.

– Mostrar projectes de redisseny de centres educatius tant en l’àmbit de la formació reglada com no reglada.

– Donar a conèixer la permacultura com a eina de disseny per a les escoles (transformació dels patis i programes educatius), per fer front al canvi climàtic.

– Enfortir la relació entre permacultura i educació, apropant la permacultura a un públic no especialitzat.

– Compartir coneixements de les diferents àrees tractades a través d’un espai obert d’opinió.

Més informació

+ programa

+ info: www.educapermacultura.org