II Jornades de Permacultura i Educació

Atès el nombre creixent de projectes i intervencions de redisseny d’espais exteriors als centres educatius a Catalunya, per segon any consecutiu, se celebren les Jornades de Permacultura i Educació, tot posant de manifest el paper de la permacultura com a eina de disseny al servei de l’educació.

Els processos de transformació dins dels centres escolars que s’estan vivint arreu del nostre territori són cada vegada més nombrosos, però no existeix un protocol clar d’actuació ni en termes legal-administratius, ni en qüestions pràctiques, comunitàries o pedagògiques. Les preguntes de les escoles vers l’administració i ajuntaments són moltes i no hi ha canals institucionals clars o àgils a través dels quals obtenir resposta.

La necessitat real de transformació dels centres educatius porta a aquests a iniciar processos incerts impulsats per l’energia i la il·lusió de fer-ho. Cada centre amb les seves habilitats, estratègies i creativitat va donant resposta als canvis i transformacions que necessita. I el cert és que el nombre de bons exemples, de projectes implementats i recursos cada vegada és major.

Endreçar i posar a l’abast de tothom totes aquestes experiències és bàsic per a facilitar que s’impulsin nous processos i que es vagin multiplicant a tots els centres escolars del nostre territori.

L’objectiu principal de les jornades és, de la mà d’experts en la matèria, apropar mètodes, tècniques de disseny i experiències a les comunitats educatives i als professionals interessats. En el nostre territori actualment hi ha un nombre creixent de col·lectius, plataformes o professionals independents treballant en la transformació de les infraestructures educatives així com els seus programes educatius.

Tot plegat amb l’objectiu general d’activar la consciència col·lectiva per construir ciutats eficients i saludables que tendeixin a disminuir la dependència energètica i, en conseqüència, la petjada ecològica, tal i com marquen els objectius establerts al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

programa jornades 

+ resum jornades 

+ educapermacultura.org

fotos