Publicació i presentació del plànol-guia “Jardins interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona”

jardins-blog

Fa un parell d’any vam publicar el plànol-guia “Arquitectura d’avantguarda a Barcelona. Josep Lluís Sert i el GATCPAC” amb l’objectiu de difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic que el GATCPAC i la seva cara més coneguda, Josep Lluís Sert, van deixar a la ciutat de Barcelona.

Ara presentem el nostre segon plànol-guia, “Jardins interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona“, una publicació que es planteja donar a conèixer un projecte urbà tan singular com és l’extensa xarxa de jardins interiors d’illa de la nostra ciutat. Aquest projecte, gairebé únic al món, va començar als anys vuitanta i segueix creixent any rere any. Actualment, en tota la quadrícula projectada per Cerdà, repartida principalment entre els districtes de l’Eixample i Sant Martí, ja hi ha més de setanta jardins interiors d’illa, cada un d’ells únic i diferent als altres.

El plànol-guia explica l’evolució del verd urbà a la trama de l’Eixample i descriu, un a un, tots els jardins interiors d’illa amb les seves característiques (nom, adreça, any d’obertura, superfície, equipaments annexes, història…). Precisament, un aspecte característic de la xarxa de jardins interiors d’illa és que molts d’ells duen nom de dona (gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de “feminitzar” un nomenclàtor municipal pràcticament monopolitzat per figures masculines) i, per això, el plànol-guia fa un èmfasi especial en detallar qui eren cada una d’aquestes dones.

La presentació del plànol-guia tindrà lloc el proper dimarts 15 de maig a les 19h a la Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver, annexa al jardí interior de Càndida Pérez.
A la presentació la seguirà una taula rodona sobre el projecte dels jardins interiors d’illa de l’Eixample en la qual hi intervindran Marc-Aureli Santos (director de Patrimoni Arquitectònic d’Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona), Elisenda Capera (directora de Llicències i Espai Públic del Districte de l’Eixample), David Martínez (coordinador de la Comissió 22@ de l’Ajuntament de Barcelona) i Enric Pericas (arquitecte director d’Elements Urbans d’Escofet 1886).

Si us interessa adquirir el plànol-guia, ens podeu escriure a info@elglobusvermell.org