“Jardins interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona”

jardins-q

“Jardins interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona”
El globus vermell. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació BIT
Edició: El globus vermell. 2018
Format desplegable de 44,4 x 52,5 cm
4 edicions: català, castellà, anglès i francès
Preu (versió en paper): 3 €

Aquesta publicació pretén donar a conèixer un projecte urbà tan singular com és l’extensa xarxa de jardins interiors d’illa de la nostra ciutat. Aquest projecte, gairebé únic al món, va començar als anys vuitanta i segueix creixent any rere any. Actualment, en tota la quadrícula projectada per Cerdà, repartida principalment entre els districtes de l’Eixample i Sant Martí, ja hi ha més de setanta jardins interiors d’illa, cada un d’ells únic i diferent als altres.
El plànol-guia explica l’evolució del verd urbà a la trama de l’Eixample i descriu, un a un, tots els jardins interiors d’illa amb les seves característiques (nom, adreça, any d’obertura, superfície, equipaments annexes, història…). Precisament, un aspecte característic de la xarxa de jardins interiors d’illa és que molts d’ells duen nom de dona (gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de “feminitzar” un nomenclàtor municipal pràcticament monopolitzat per figures masculines) i, per això, el plànol-guia fa un èmfasi especial en detallar qui eren cada una d’aquestes dones.

+ Jardins interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona.  DL B 7443-2018 | EAN 8 473013 699196
+ Jardines interiores de manzana del Eixample. Barcelona.  DL B 7444-2018 | EAN 8 437013 699167
+ Interior gardens in the Eixample blocks. Barcelona.  DL B 7445-2018 | EAN 8 437013 699174
+ Les jardins des cours intérieures de l’Eixample. Barcelone.  DL B 7446-2018 | EAN 8 437013 699181

fotos

 

De la mateixa col·lecció “Guies d’Arquitectura i Urbanisme de Barcelona“:
+ Arquitectura d’avantguarda a Barcelona. Josep Lluís Sert i el GATCPAC. 2016
+ El patrimoni industrial del Poblenou, Barcelona. 2019
+ Arquitectura Moderna a Barcelona. 1950-1975. 2019
+ Mercats de Barcelona. 2019
+ La Barceloneta. Història, arquitectura i art públic. 2020
+ La Marina del Port i del Prat Vermell. Passat i present. 2023

Web “Arquitectura i Urbanisme de Barcelona