En Obert (Centre Obert Torre Baró)

El Centre Obert del barri de Torre Baró de Barcelona, és un espai que contribueix al desenvolupament integral d’infants i joves i evita possibles situacions de risc d’exclusió social. L’objectiu de la seva tasca és millorar les oportunitats i condicions de vida d’aquest col·lectiu i de la comunitat en general dels barris de Vallbona, Ciutat Meridiana i Torre Baró.

En Obert és un projecte de co-creació que s’emmarca dins del Pla de Barris de Zona Nord de l’Ajuntament de Barcelona i ha estat realitzat conjuntament per part de B-Murals, l’artista visual Julián Manzelli (Chu) i El globus vermell.

El projecte sorgeix de la voluntat de millora i acondicionament dels espais exteriors del Centre Obert per tal de potenciar-ne el seu ús i millorar el seu aspecte. Es tracta d’un procés impulsat i executat per la pròpia comunitat usuària del Centre Obert per tal de respondre a les seves necessitats i anhels.

S’ha actuat de forma tàctica seguint dues línies de treball:

    • Intervenció sobre els espais exteriors a través de l’art mural sobre murs, escales i baranes.
    • Disseny i construcció d’un moble modular plurifuncional per ser utilitzat, especialment, als espais exteriors.

La voluntat d’aquesta actuació és dinamitzar l’espai i detectar els usos més importants que s’hi donen
per tal de que, en un futur, s’acabi d’acondiciar l’espai de forma permanent.

Tot i que la totalitat de projecte s’ha coordinat des de les dues entitats, El globus vermell s’ha encarregat de conduir la segona línia de treball (Disseny i construcció de moble modular).

El projecte s’ha desenvolupat en dues fases:

1. Diagnosi i disseny del moble

S’han detectat les problemàtiques i necessitats de la comunitat conjuntament amb ella. S’han treballat possibles idees de transformació de l’espai de forma col·lectiva i s’ha experimentat amb la pintura mural. Finalment, s’ha creat un disseny de moble que respongui a les necessitats detectades a la diagnosi.

Per concloure aquesta primera fase, s’ha fet una presentació del procés fins el moment i s’ha muntat una exposició al Casal de barri de Torre Baró col·laborativament amb la comunitat.

fotos

 

2. Construcció del moble i execució del mural

S’han destinat diverses sessions a construir, pintar i vernissar el moble i s’ha pintat el mural. Les sessions s’han dut a terme en moments en què infants i joves eren presents al centre per garantir la seva participació.

fotos

 

Art final i celebració comunitària

El procés s’ha culminat amb una gran celebració comunitària per presentar-ne els resultats.

fotos

 

Animació muntatge moble