En Obert (Centre Obert Torre Baró)

El Centre Obert del barri de Torre Baró de Barcelona, és un espai que contribueix al desenvolupament integral d’infants i joves i evita possibles situacions de risc d’exclusió social. L’objectiu de la seva tasca és millorar les oportunitats i condicions de vida d’aquest col·lectiu i de la comunitat en general dels barris de Vallbona, Ciutat Meridiana i Torre Baró.

En Obert és un projecte de co-creació que s’emmarca dins del Pla de Barris de Zona Nord de l’Ajuntament de Barcelona i ha estat realitzat al llarg del curs 2022-2023 conjuntament per part de B-Murals, l’artista visual Julián Manzelli (Chu) i El globus vermell.

El projecte sorgeix de la voluntat de millora i acondicionament dels espais exteriors del Centre Obert per tal de potenciar-ne el seu ús i millorar el seu aspecte. Es tracta d’un procés impulsat i executat per la pròpia comunitat usuària del Centre Obert per tal de respondre a les seves necessitats i anhels.

S’ha actuat de forma tàctica seguint dues línies de treball:

    • Intervenció sobre els espais exteriors a través de l’art mural sobre murs, escales i baranes.
    • Disseny i construcció d’un moble modular plurifuncional per ser utilitzat, especialment, als espais exteriors.

La voluntat d’aquesta actuació és dinamitzar l’espai i detectar els usos més importants que s’hi donen
per tal de que, en un futur, s’acabi d’acondiciar l’espai de forma permanent.

Tot i que la totalitat de projecte s’ha coordinat des de les dues entitats, El globus vermell s’ha encarregat de conduir la segona línia de treball (Disseny i construcció de moble modular).

El projecte s’ha desenvolupat en dues fases:

1. Diagnosi i disseny del moble

S’han detectat les problemàtiques i necessitats de la comunitat conjuntament amb ella. S’han treballat possibles idees de transformació de l’espai de forma col·lectiva i s’ha experimentat amb la pintura mural. Finalment, s’ha creat un disseny de moble que respongui a les necessitats detectades a la diagnosi.

Per concloure aquesta primera fase, s’ha fet una presentació del procés fins el moment i s’ha muntat una exposició al Casal de barri de Torre Baró col·laborativament amb la comunitat.

fotos

 

2. Construcció del moble i execució del mural

S’han destinat diverses sessions a construir, pintar i vernissar el moble i s’ha pintat el mural. Les sessions s’han dut a terme en moments en què infants i joves eren presents al centre per garantir la seva participació.

fotos

 

Art final i celebració comunitària

El procés s’ha culminat amb una gran celebració comunitària per presentar-ne els resultats.

fotos

 

Animació muntatge moble

 

Documents complementaris

PDF “En Obert. Redibuixant el Centre Obert de Torre Baró” (Quadern Mutare 4, Fundació Carulla, 2023)
Vídeo “En Obert” (Jornada Mutare SOStenibilitat, Fundació Carulla, 2023)