III Jornades de Permacultura i Educació

La ciutat de Barcelona vol augmentar en 1m² de verd per cada habitant en l’horitzó del 2030. Aquesta xifra equival a 160 hectàrees de nous espais verds. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha definit, d’entre altres, el “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana”, una mesura de govern que té per objectiu millorar la qualitat de vida de la ciutadania a partir de l’increment del verd a la ciutat. És a les ciutats on es concentra la major part de la població mundial però no només a les ciutats s’haurà de prendre consciència de les conseqüències físiques i tangibles que el canvi climàtic comportarà en breu.

Paral·lelament a aquest fet les escoles de tot el nostre territori estan vivint un moment de reflexió i canvi dels seus espais exteriors vers un model més natural i d’alt contingut pedagògic. Per fer aquestes transformacions els centres educatius han d’iniciar els projectes amb processos incerts impulsats per l’energia i la il·lusió de fer-ho, ja que no disposen d’un canal clar i àgil que doni resposta, a través de les administracions, a la manera d’actuar en termes legal administratius, a qüestions pràctiques comunitàries o pedagògiques, o a termes de disseny, sostenibilitat i medi ambient. Tot i això, cada centre va donant resposta als canvis i transformacions que necessita amb les seves estratègies i creativitat, i cada vegada hi ha un major nombre de bons exemples, projectes implementats i recursos.

Donar a conèixer els processos de transformació d’altres escoles, posar a l’abast mètodes de disseny com la permacultura, solucions compromeses mediambientalment i les bases pedagògiques del canvi és l’objectiu principal d’aquestes Jornades i les seves activitats paral·leles.

Tot amb l’objectiu general d’activar la consciència col·lectiva per construir ciutats eficients i saludables que tendeixin a disminuir la dependència energètica i, en conseqüència, fer front a nous escenaris produïts pel canvi climàtic, tal i com marquen els objectius establerts al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

  • Organització El globus vermell + Educa Permacultura
  • Patrocinadors i col·laboradors Ajuntament de Barcelona, Barcelona +Sostenible, Viver Tres Turons, PachaMama Media
  • Lloc Fàbrica del Sol. Passeig de Salvat Papasseit, 1. Barcelona
  • Dates 7 i 8 de maig de 2019

+ programa  jornades 
+ resum  jornades 
+ educapermacultura.org

fotos