Formació “Renaturalització d’espais i temps educatius”

La major part de la població mundial es concentra a les ciutats, és a les ciutats on els efectes del canvi climàtic es viuran amb més intensitat. Entre les estratègies de mitigació dels efectes negatius del canvi climàtic, hi ha l’augment de la presència de verd en els entorns urbans, junt amb la sensibilització, l’eco-educació i l’educació ambiental.

Paral·lelament, en els darrers anys moltes escoles del nostre país estan impulsant espais de reflexió sobre la configuració dels seus edificis i implementant canvis en el disseny dels patis per transformar-los en llocs més naturals i d’alt contingut pedagògic.

Aquests processos de transformació d’espais, desenvolupats en moltes ocasions de manera participada amb tota la comunitat educativa (infants, docents i famílies), són cada vegada més nombrosos i, tot i així, no hi ha un protocol clar d’actuació ni en termes legal-administratius ni en qüestions pràctiques (processos a seguir, criteris de disseny, relació amb el medi ambient, etc.). Les demandes de les escoles cap a l’administració pública són moltes, però també l’administració es troba sense eines per donar resposta als projectes incipients d’aquestes escoles.

Per tant, l’objectiu principal d’aquesta formació serà donar a conèixer els efectes del canvi climàtic a nivell local i global, posant a l’abast una eina de mitigació del canvi climàtic com és la renaturalització d’espais educatius a través d’un procés participatiu d’alt contingut educatiu i mediambiental.

Destinataris 
Comunitats educatives i agents de canvi educatiu o social

Objectius
Conèixer les repercussions i impactes locals del canvi climàtic. Millorar el disseny dels patis escolars cap a la sostenibilitat. Conèixer el marc normatiu de referència i els criteris de construcció escolar aplicats en els espais a l’aire lliure. Apropar experiències pràctiques de renaturalització de patis escolars.

Continguts
El canvi climàtic, eines per a la mitigació. Transformacions cap a la sostenibilitat dels centres educatius. Estratègies d’actuació: les persones, el verd, l’intercanvi. Com dissenyar amb els elements naturals. Els compromisos dels diferents agents implicats (administració, ajuntament, comunitats educatives).

Metodologia
Participació d’experts, presentació d’exemples, exercicis pràctics i debat amb els assistents.

+ descarrega programa formació renaturalització d’espais i temps educatius
+ vídeo teaser formació
+ vídeo contingut formació

formació sevilla 2020

formació utebo 2020

formació madrid 2021

formació orduña 2021